ประวัติแพทย์หญิง ธาริณี ก่อวิริยกมล (หมอแก้ว)

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ว. 36243

คลินิคปลูกผมแพทย์ เฉพาะทางต่อยอด โรคเส้นผม และ การผ่าตัดปลูกผม โรงพยาบาลศิริราช โดยมีประสบการณ์การทำงานกว่า 15 ปี และดูแลด้านเส้นผมมากกว่า 3000 เคส

แพทย์ศิริราช เฉพาะทางต่อยอด โรคเส้นผม และ การผ่าตัดปลูกถ่ายผม โรงพยาบาลศิริราชแพทย์ผู้มีความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาตจวิทยา สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ (Board-certified dermatologist)สมาชิกสมาคมแพทย์ปลูกผมแห่งประเทศไทย (THAI SOCIETY OF HAIR RESTORATION SURGERY, TSHRS.)งานประชุมวิชาการ การอบรมการปลูกผม และ โรคเส้นผมขั้นสูง ISHRS สมาคมศัลยกรรมปลูกผมนานาชาติ

ทุกวันอังคาร ถึง อาทิตย์ 10:00 – 20:00ตารางตรวจคุณหมอ

การฝึกอบรม / Certificate Training