บริการปลูกคิ้ว FUE

บริการปลูกคิ้ว เทคนิค Long Hair FUE

รายละเอียดบริการ

เป็นการย้ายรากผมไปปลูกเป็นขนคิ้วทีละเส้นเพื่อให้ทรงคิ้ว ตำแหน่งและทิศทางของเส้นขนเป็นธรรมชาติมากที่สุดโดยเส้นคิ้วใหม่ที่นำมาใช้ปลูกจะเป็นเส้นผมช่วงท้ายทอยของผู้ที่ต้องการปลูกคิ้วเองงขนคิ้วจากการปลูกจะร่วงและงอกใหม่เหมือนขนคิ้วปกติ ทำให้สามารถจัดแต่งทรงคิ้วได้