บริการ Minimal Shaven FUE

บริการ Minimal Shaven FUE

รายละเอียดบริการ

จะคล้ายๆเทคนิค Shaven FUE เป็นการผมตรงท้ายทอยออกแบบแถบเล็กๆ วิธีนี้จะไม่ได้โกนผมท้ายทอยทั้งหมดเหมือนเทคนิค Shaven FUE จะทำให้ไม่เห็นรอยแผลที่เจาะ