บริการปลูกผม DHI

บริการปลูกผม DHI

รายละเอียดบริการ

มีอีกชื่อหนึ่งว่า Direct Hair Implantation เป็นการปลูกผมกลับเข้าไปด้วยอุปกรณ์ช่วยนำส่งกราฟท์ผม ชื่อว่า Implantor pen เป็นลักษณะคล้ายปากกา ข้อดีของอุปกรณ์นี้คือไม่ทำลายกราฟท์ผม และผมบริเวณข้างเคียง ผมที่ถูกปลูกจะแน่น และส่งผลให้เนื้อเยื่อข้างเคียงไม่ถูกทำลาย