บริการ Non-Shaven FUE

บริการปลูกผม Non-Shaven FUE

รายละเอียดบริการ

เทคนิค Non-Shaven FUE การปลูกผมโดยไม่ต้องโกนผมบริเวณท้ายทอยทั้งหมด (Donor Area) แต่จะเป็นการตัดเฉพาะส่วน เล็มด้วยกรรไกร หรือใช้เครื่องโกนดัดแปลงพิเศษ เพื่อให้ลักษณะผมบริเวณท้ายทอยดูเป็นปกติมากที่สุดหลังการปลูก