บริการปลูกผม FUT

บริการปลูกผม FUT (Micro Trim FUT)

รายละเอียดบริการ

การปลูกผมด้วยเทคนิค FUT จะทำการผ่าตัดด้วยการกรีดหนังศีรษะแบบตื้น ๆ ตรงส่วนท้ายทอยซึ่งเป็นบริเวณที่รากผมมีความแข็งแรงที่สุด จากนั้นนำเซลล์รากผมมาแยกออกจากเนื้อเยื่อรอบ ๆ เพื่อรอการปลูกถ่ายเซลล์กลับเข้าไปในตำแหน่งใหม่ เซลล์รากผมจะค่อย ๆ ยึดติดกับเนื้อเยื่อรอบ ๆ บริเวณที่ปลูกผม