อาคาร Move Amaze ปากซอยลาดพร้าว 19
เปิดอังคาร ถึง อาทิตย์ เวลา 10:00 - 20:00
และ หยุดวันจันทร์
เปิดอังคาร ถึง อาทิตย์ เวลา 10:00 - 19:00
088 951 9193
อาคาร Move Amaze ปากซอยลาดพร้าว 19
แพทย์หญิง ธาริณี ก่อวิริยกมล

แพทย์หญิง ธาริณี ก่อวิริยกมล (หมอแก้ว)

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ว. 36243

คลินิคปลูกผมแพทย์ เฉพาะทางต่อยอด โรคเส้นผม และ การผ่าตัดปลูกผม โรงพยาบาลศิริราช โดยมีประสบการณ์การทำงานกว่า 15 ปี และดูแลด้านเส้นผมมากกว่า 3000 เคส

แพทย์เฉพาะทางต่อยอด โรคเส้นผม และ การผ่าตัดปลูกถ่ายผม โรงพยาบาลศิริราช
แพทย์ผู้มีความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาตจวิทยา สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ (Board-certified dermatologist)
สมาชิกสมาคมแพทย์ปลูกผมแห่งประเทศไทย (THAI SOCIETY OF HAIR RESTORATION SURGERY, TSHRS.)
งานประชุมวิชาการ การอบรมการปลูกผม และ โรคเส้นผมขั้นสูง ISHRS สมาคมศัลยกรรมปลูกผมนานาชาติ
ทุกวันอังคาร ถึง อาทิตย์ 10:00 - 20:00 ตารางตรวจคุณหมอ

การฝึกอบรม / Certificate Training