บริการฉีดสเต็มเซลล์ผม (Rigenrina)

รายละเอียดบริการ

เป็นการนำเซลล์รากผมของเราที่แข็งแรงมาสกัดเพื่อเอาเซลล์ต้นกำเนิดของเส้นผม เพื่อนำมาฉีดกลับบริเวณที่ผมบาง เพื่อกระตุ้นให้รากผมแข็งแรง และมีการงอกใหม่ของเส้นผมที่มากขึ้น และยังช่วยยับยั้งการทำงานของฮอร์โมนที่ทำให้ผมบางอีกด้วย โดยเป็นวิธีการที่ปลอดภัย ไม่มีสารเคมี เพราะมาจากเซลล์รากผมของคนไข้เอง